اسفند ۲۵, ۱۳۹۵

نکات اساسی قرارداد های مشارکت در ساخت

۵٫۰ ۰۱ یکی از مهمترین موارد قبل از عقد هرگونه قرارداد مشارکت در ساخت ، تعیین میزان و ارزش قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۵

نمونه قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

۰٫۰ ۰۰ قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی شماره قرارداد : تاریخ قرارداد : این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۵

قانون تملک آپارتمان ها

۵٫۰ ۰۲ گروه کارشناسان رسمی دادگستری ارزشگذاری رسمی املاک جهت اخذ ویزا یا مهاجرت و ارایه به سفارت همراه با تاییدیه های لازم تعیین قیمت عادله روز […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۵

پارکینگ آپارتمان ها

۵٫۰ ۰۱ گروه کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میزان و ارزش قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان با توجه به متراژ واحد و منضمات سندی و […]
Call Now Button