مارس 15, 2017

نکات اساسی قرارداد های مشارکت در ساخت

یکی از مهمترین موارد قبل از عقد هرگونه قرارداد مشارکت در ساخت ، تعیین میزان و ارزش قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان در ساختمانهای […]
مارس 15, 2017

نمونه قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی شماره قرارداد : تاریخ قرارداد : این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل………………ساکن : […]
مارس 5, 2017

قانون تملک آپارتمان ها

گروه کارشناسان رسمی دادگستری ارزشگذاری رسمی املاک جهت اخذ ویزا یا مهاجرت و ارایه به سفارت همراه با تاییدیه های لازم تعیین قیمت عادله روز سهام شرکت […]
مارس 5, 2017

پارکینگ آپارتمان ها

گروه کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میزان و ارزش قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان با توجه به متراژ واحد و منضمات سندی و سایر جهات […]
Call Now Button
WhatsApp WhatsApp us