اسفند ۱۵, ۱۳۹۵

خلع ید و تصرف عدوانی

Rate this post   افتراق دعوای خلع ید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی تدوین : کارشناس رسمی دادگستری   عدم آگاهی از اینگونه دعوا […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵

نظارت بر تعهدات سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت

Rate this post دفاع حقوقی از منافع مالک هنگام تنظیم قرارداد همراه با کنترل اجرای تعهدات سازنده در طول قرارداد مشارکت در ساخت   تحت نظارت […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵

فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

Rate this post فروش ملک مشاع غیر قابل افراز علیرغم اینکه منبع حقوق کشور ما قانون مدون است اما گاها استدلال حقوقدانان در مواردی مختلف و […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵

ارزیابی زمین ،املاک و مستغلات

Rate this post خدمات گروه کارشناسان رسمی دادگستری : ارزیابی و قیمت گذاری املاک ، زمین ،آپارتمان ، املاک تجاری و سرقفلی ، ویلا ، ارزش […]