ساخت

اکتبر 15, 2023

نکات اساسی قرارداد های مشارکت در ساخت

یکی از مهمترین موارد قبل از عقد هرگونه قرارداد مشارکت در ساخت ، تعیین میزان و ارزش قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان در ساختمانهای […]
Call Now Button