دادگستری

مارس 5, 2017

پارکینگ آپارتمان ها

گروه کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میزان و ارزش قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان با توجه به متراژ واحد و منضمات سندی و سایر جهات […]
مارس 5, 2017

قانون تملک آپارتمان ها

گروه کارشناسان رسمی دادگستری ارزشگذاری رسمی املاک جهت اخذ ویزا یا مهاجرت و ارایه به سفارت همراه با تاییدیه های لازم تعیین قیمت عادله روز سهام شرکت […]
مارس 2, 2019

تعرفه قانونی خدمات کارشناسی رسمی دادگستری

جهت درخواست کارشناسی ملک مورد نظر طبق تعرفه قانونی قوه قضاییه میتوانید با شماره تماس ارایه شده ذیل هماهنگی و اقدام فرمایید ——————————————————————- تعرفه قانونی حق […]
Call Now Button