تعرفه

مارس 2, 2019

تعرفه قانونی خدمات کارشناسی رسمی دادگستری

جهت درخواست کارشناسی ملک مورد نظر طبق تعرفه قانونی قوه قضاییه میتوانید با شماره تماس ارایه شده ذیل هماهنگی و اقدام فرمایید ——————————————————————- تعرفه قانونی حق […]
Call Now Button