تعرفه

اسفند ۱۲, ۱۳۹۵

تعرفه قانونی خدمات کارشناسی رسمی دادگستری

Rate this post تعرفه قانونی حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد […]
Call Now Button