تعرفه

اسفند ۱۲, ۱۳۹۵

تعرفه قانونی خدمات کارشناسی رسمی دادگستری

تعرفه قانونی خدمات کارشناسی رسمی دادگستریRate this post تعرفه قانونی حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ […]
دریافت اطلاعات و مشاوره رایگان