خلع ید و تصرف عدوانی
اسفند ۱۵, ۱۳۹۵
قانون تملک آپارتمان ها
اسفند ۱۵, ۱۳۹۵
پارکینگ آپارتمان ها
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

گروه کارشناسان رسمی دادگستری

 • ارزشگذاری رسمی املاک جهت اخذ ویزا یا مهاجرت و ارایه به سفارت همراه با تاییدیه های لازم

 • تعیین قیمت عادله روز سهام شرکت ها، خودرو، ماشین آلات ، برند و تجهیزات کارخانجات

 • ارزیابی اموال و سایر دارایی ها جهت فروش، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه شرکت ها

 • ارزیابی ملک جهت تضمین وثیقه نزد شرکت ها ، دریافت اعتبار ویا تسهیلات ، تقسیم مابین ورثه ، شرکا …

 • حکمیت ، کارشناسی مرضی الطرفین و داوری جهت حل و فصل اختلافات ملکی

 • خدمات ثبتی و نقشه برداری و تعیین متراژ دقیق املاک و اراضی با استفاده از دوربین های نقشه برداری

 • خدمات امور حسابداری و حسابرسی ، مالی و تنظیم دفاتر شرکت ها ، موسسات ، …

کلیه هزینه ها طبق تعرفه مصوب قوه قضاییه مندرج در سایت ذیل ، توسط کارشناس دادگستری در هر مورد با صلاحیت مربوط و زمان انجام ارزیابی ، حدودا ظرف مدت دو روز کاری میباشد.

 

پاركينگ آپارتمانها

گرداوری : کارشناس رسمی دادگستری

 

قانون تملک آپارتمان‌ها در تقسیم‌بندی کلی، مالکیت در آپارتمان‌ها را به ۲ قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌کند:

ماده ۱- قانون مرقوم می‌گوید: « مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است : مالکیت اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.»

تعریف قسمت‌های مشترک : همانطوری که از واژه «مشترک» پیداست، قسمت‌هایی از ساختمان که به طور مشترک مورد استفاده عموم مالکان «یا استفاده کنندگان» قرار می‌گیرند، قسمت‌های مشترک نامیده می‌شوند. هم‌چنانکه قانون تملک آپارتمان‌ها نیز در ماده ۲ قسمت‌های مشترک را این گونه تعریف می‌کند: «قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد . به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد».تعریف فوق به وسیله ماده ۳ آئین نامه اجرایی به شرح زیر تکمیل شده است: «قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می باشد ، قسمت های مشترک محسوب می‌شود و نمی‌توان حق انحصاری برای آنها قائل شد.» بنابراین، ویژگی‌های قسمت‌های مشترک عبارتند از: عدم استفاده انحصاری، عدم تشخیص و تلقی به عنوان قسمت اختصاصی، انتقال قهری، تقسیم‌ناپذیری، ممنوعیت گذاردن اشیاء، ممنوعیت نگاهداری حیوانات و مانند اینها. قانون تملک آپارتمان‌ها فقط به تعریف قسمت‌های مشترک ساختمان بسنده کرده ولی آئین‌نامه اجرایی قانون مرقوم در ماده ۴ قسمت‌های مشترک مذکور در ماده ۲ قانون یاد شده را به شرح زیر احصاء کرده است. زمین زیربنا، تأسیسات، اسکلت ساختمان، درها و پنجره‌ها، راهروها، پله‌ها، پاگردها، تأسیسات مربوط به راه پله، بام، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان و نظایر این‌ها.

با گذشت بیش از ۳۰ سال، موارد نقض، ایرادات و مشکلات قانون حاکم بر تفکیک آپارتمان‌ها به عینه در عمل ظاهر شد و سازمان ثبت نیز تلاش خود را برای استفاده از روح و مفهوم قوانین و آئین نامه های ناظر بر آن به کاربرد به طوری که در حال حاضر تفکیک مجتمع‌های آپارتمانی کوتاه و بلند مرتبه با رعایت کلیه حقوق مالکان و خریداران بدون اشکال و موانع جدی صورت می‌گیرد و در واقع اقدام در مورد تفکیک اعیان مطلوبیت یافته است و صورت مجلس تفکیکی با رعایت جوانب قانون تنظیم می‌شود. اما مطلبی که تا سال ۱۳۷۱ اکثراً مورد ایراد و اشکال و شکایت خریداران قطعات آپارتمان قرار می‌گرفت، وضع پارکینگ مشاعی در یک مجموعه ساختمانی بود. انجام تفکیک اعیان با ارائه گواهی پایان ساختمان شهرداری به اداره ثبت است. تا سال ۱۳۷۱ و مدتی بعد از آن در گواهی‌های پایان ساختمان قسمت‌هایی که به منظور پارکینگ در مجموعه وجود داشت، به صورت مشاع بوده مثلاً در صورت مجلس تفکیکی نوشته می‌شد « در طبقه زیر زمین ۱۸۰ متر مربع محل پارکینگ یا طبقه همکف ۱۲۰ متر مربع محل پارکینگ ها»، این قید هیچ توجهی به تعداد آپارتمان‌های مجموعه و گنجایش تعداد اتومبیل در متراژهای فوق نداشت و ادارات ثبت نیز به تبعیت از گواهی پایان ساختمان، همین مساحت‌ها را در قسمت‌های مشاعی صورت مجلس به عنوان محل پارکینگ منظور می‌داشتند.

در ساختمان‌هایی که محل پارکینگ مشاعی به تعداد واحدهای آپارتمانی باشد اقدام به این صورت ایرادی نداشته و در آتیه نیز مشکلی به وجود نخواهد آمد ولی اکثراً مساحت منظور شده برای استفاده پارکینگ مشاعی برای همه خودرو‌های مالکان آپارتمانها کافی نبوده یک یا دو واحد یا تعداد بیشتری از مالکان آپارتمان‌ها از داشتن پارکینگ محروم می‌مانند یا بعضاً مالک اولیه در موقع تنظیم سند انتقال آپارتمان، خریدار را از حق داشتن پارکینگ منع کرده و محوطه پارکینگ را به یک یا دو واحد آپارتمانی تبدیل کرده و از خریداران تضیع حق می‌شود و از طرفی با قید محوطه پارکینگ‌ها در قسمت مشاعی صورت مجلس آن هم فقط افتادگی دارد کافی برای استفاده عده‌ای، خریداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده ۳ آئین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها که مقرر می‌دارد : « قسمت‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن ها که به طور مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء است قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود نمی‌توان حق انحصاری بر آنها قائل شد»، منع استفاده از پارکینگ مشاعی را برخلاف می‌دانستند.بعد از اعتراضات و شکایات زیاد مردم ، واحدهای ثبتی به قید ظرفیت پارکینگ مشاعی در صورت مجلس تفکیکی به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبیل پرداخته و صراحتاً در آن ذکر می شد چند واحد از قطعات مورد تفکیک فاقد پارکینگ هستند و همین مطلب در اسناد انتقال نیز نوشته شده و چند مالک آپارتمان را از حق استفاده از پارکینگ مشاعی محروم می‌داشت تا این که بخشنامه شماره ۳۵۰۹۷/۵ مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ اداره کل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده ۴ آئین نامه اجرایی که پارکینگ جزو مشاعات تعیین نشده، پارکینگ را مفروض کردده و شهرداری نیز در گواهی پایان ساختمان به تعداد پارکینگ به صورت مشخص اشاره می‌کند. با این ترتیب در صورت مجالس تفکیکی که بعد از بخشنامه اقدام شده‌اند تعداد پارکینگ‌ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعیین می‌شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس، پارکینگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقیقاً در سند قید می‌کنند. در این روش چون پارکینگ ها جزو مفروزات (آپارتمان‌های ) ساختمان هستند جای اعتراض برای کسانی که پارکینگ نداشته باشند باقی نمی‌گذارد.

بنابراین تعلق پارکینگ ساختمان به یک واحد آپارتمانی دو صورت دارد : یک صورت از آن تعلق اختصاصی است که همانند انباری با تعیین موقعیت و مساحت آن ، محل دقیقش در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی مربوط قید می‌شود و در حقیقت ملک اختصاصی مالک آپارتمان محسوب می‌شود. صورت دیگر تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاعی است. که قبل از سال ۱۳۷۱ عمل می‌شد. به این معنا که در صورت مجلس تفکیکی واحدهایی که می توانند بصورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند. در این صورت فقط آپارتمان هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آنها شناخته شده می‌توانند از پارکینگ ساختمان بطور مشاع استفاده کنند. ممکن است بعضی از واحدها حق استفاده از پارکینگ مشاعی را داشته باشند و بعضی دیگر نه. هم چنانکه ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان بدون آن که تعلق قسمتی از پارکینگ‌ها به نحو اختصاصی برای آنها معین شده باشد، دارای حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان باشند. در این حالت هر کدام از واحدها می توانند اتومبیل خود را درهر قسمت از پارکینگ متوقف کند، بی آنکه کسی معترض توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی باشد. البته در چنین حالتی مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان می‌توانند با استقراع محل معینی را برای مدت معینی بطور موقت اختصاص به هریک از واحدها دهند و برای رعایت عدالت در سررسید مدت‌های معین به تعویض آنها اقدام کنند تا بین مالکان ( یا استفاده کنندگان ) رنجش و تنشی در این خصوص ایجاد نشود.

یکی از مسایلی که غالباً در ساختمان ایجاد اختلاف می‌کند پارکینگ ساختمان است. این اختلاف صور گوناگونی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود : یک – ساختمانی احداث شده و تعدادی از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) دارای پارکینگ مشاعی اند و دو ثلث بقیه واحدها فاقد پارکینگ هستند. از لحاظ اتخاذ تصمیمات راجع به اداره ساختمان، اکثریت با مالکینی است که فاقد پارکینگ اند. تعدادی از این اکثریت اتومبیل خود را در محل پارکینگ واحدهائی که مالک پارکینگ مشاعی اند، متوقف می کنند. چون مالکان دارای پارکینگ در اقلیت اند، نمی‌توانند در مجمع عمومی مالکان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پارکینگ نظرات و منویات خود را به تصویب برسانند. در نتیجه مالکانی که فاقد پارکینگ اند (اکثریت) از این موقعیت سوء استفاده کرده و به پارکینگ اقلیت تجاوز می‌کنند. در این حالت مالکان دارای پارکینگ می‌توانند منفرداً یا متفقاً با مراجعه به دادگاه از کسانی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند به جرم تصرف عدوانی شکایت کنند. دادگاه با رؤیت مدارک و اسناد مالکیت دو طرف، مالک متجاوز به پارکینگ را محکوم می‌کند. زیرا کسی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد نمی تواند بطور غیر قانونی به پارکینگ دیگری تجاوز کند. حتی تصمیماتی هم که از سوی اکثریت در مورد استفاده از پارکینگ علیه اقلیت بطور غیرقانونی اتخاذ شده از طریق دادگاه قابل ابطال است. دو – در یک مجموعه ساختمانی بعضی دارای حق استفاده از پارکینگ اعم از اختصاصی یا مشاعی هستند و بعضی دیگر فاقد چنین حقی اند. اما جایی از قسمتهای مشترک ساختمان اعم از سقف یا حیاط وجود دارد که اگر چه به عنوان پارکینگ در اسناد و مدارک قید نشده ، لکن به عنوان پارکینگ توقف اتومبیل می‌توان از آن استفاده کرد.

معهذا بعضی از مالکان با توقف اتومبیل در آن جا مخالفند زیرا آن قسمت جزو مشترکات و مشاعات ساختمان محسوب می‌شود. آیا مخالفت آنها قانونی است یا نه ؟ آیا کسانی که فاقد حق استفاده از پارکینگ هستند می‌توانند در آن قسمت‌ها اتومبیل خود را متوقف کنند؟ پاسخ منفی است.چه، اولاً آنها در سند مالکیت خود حق استفاده از پارکینگ را ندارند و ثانیاً بدون اذن سایر مالکان که دارای مالکیت مشاعی در قسمت‌های مشترک ساختمان اند، نمی‌توانند به توقف اتومبیل خود در سایر قسمت‌ها که به عنوان پارکینگ شناخته نشده است، مبادرت ورزند.چنانچه مالکان فاقد پارکینگ بخواهند بدون اجازه سایرین در قسمت‌های مزبور خودرو خود را متوقف کنند، مالکان معترض می‌توانند از طریق دادگاه آنها را از این عمل غیر قانونی بازدارند. سه – مالک ساختمان قبل از احداث ساختمان یا در اثنای آن ،آپارتمان ها را پیش فروش می‌کند و در سند عادی تنظیمی ( قولنامه یا مبایعه نامه )برای واحد فروخته شده پارکینگی منظور می‌کند. اما پس از ساخت و صدور پایان ساختمان بعضی از واحدها فاقد پارکینگ شناخته می‌شوند. خریدار با توجه به سند عادی که در آن برای او پارکینگ منظور شده بود به مالک اعتراض می‌کند و مالک (فروشنده) قادر به تأمین پارکینگ برای خریدار نیست. چه باید کرد؟این مقوله ارتباطی به حقوق مالکان آپارتمان‌ها ندارد. یعنی فروشنده تعهدی کرده که باید از عهده آن برآید یا به نحو مقتضی خسارات خریدار را که ناشی از نقصان آپارتمان فروخته شده است، جبران کند یا چنانچه از این حیث جرمی مرتکب شده، مجازات شود. چهار – مالک ساختمان، آپارتمان‌ها را می‌سازد و به هنگام ساخت، قبل یا بعد از آن واحدهای آپارتمانی را طی سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه ) به خریداران واگذار می‌کند. ولی مالک از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضی از پارکینگ‌ها را به واحد آپارتمانی تبدیل می‌کند. به هنگام صدور پایان ساختمان معلوم می‌شود که او از مفاد پروانه ساختمان تخلف کرده است و در نتیجه به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (۳) با پرداخت جریمه تخلف ساختمانی را برطرف می‌کند.

پس از واگذاری آپارتمانها به خریداران، آنها متوجه می‌شوند. که قبلاً طبق پروانه ساختمان برای واحد آنها پارکینگ منظور شده بوده است لکن به ترتیبی که در بالا گفتیم مالک ساختمان پارکینگ‌های متعلقه را به یک واحد دیگر آپارتمانی تبدیل کرده است، چه باید کرد؟ این موضوع فروض مختلفی می‌تواند داشته باشد: – طی اسناد عادی واگذاری ( قولنامه یا مبایعه نامه ) صریحاً ذکر شده که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است. در این صورت چون خریدار آپارتمان را بدون پارکینگ خریده لذا قانوناً حق اعتراض ندارد. – در اسناد عادی واگذاری مساله پارکینگ مسکوت مانده است نه تصریح شده به این که آپارتمان خریداری شده دارای پارکینگ است و نه قید شده به این که فاقد پارکینگ است.

به نظر می‌رسد با توجه به پروانه ساختمان خریدار در داشتن پارکینگ ذی‌حق است و می‌تواند قلع و قمع آپارتمانی که در محل پارکینگ های متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا کند. – مالک بعد از اخذ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بعض یا تمام پارکینگ ها را به یک یا چندواحد آپارتمانی تبدیل می کند و پس از پرداخت جریمه طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، آپارتمان ها را رسماً به خریداران واگذار می کند. در این صورت چون این حق قبلاً طبق پروانه ساختمان برای هر واحد به عنوان پارکینگ شناخته شده بود ، اقدام مالک عمل غیر قانونی تلقی و قابل اعاده به حالت پیشین است . به عبارت دیگر خریداران که مالکان آپارتمان ها می باشند با تقدیم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداثی در محل پارکینگ ها را از دادگاه تقاضا می‌کنند و چون تخلف مالک ساختمان محرز است، لذا دادگاه علی الاصول حکم بر قلع و قمع بنا خواهد داد.

 

16 دیدگاه ها

 1. Agh گفت:

  با سلام.
  در جلوی محل پارکینگ سندی خودرو بنده به انداره فضای پارک یک خودرو دیگرجا وجود دارد و اگر من در آن محل خودرو دومم را پارک کنم بهیچ وجه سد راه یا مزاحم تردد هیچ یک از سایر پارکینگ ها نخواهد بود و سوالم اینجاست که میتوانم خودروی دومم را پارک کنم؟ایا سایر مالکین میتوانن اعتراض کنند؟

  • با سلام. چون آن فضا جزو مشاعات ساختمان و متعلق به کلیه مالکان میباشد ، حق اعتراض برای آنها محفوظ است . لذا بهتر است دوستانه با آنها توافق و از فضای مذکور استفاده نمایید .

 2. موسی شعبانی گفت:

  سلام و خسته نباشید من و پدرم منزل شخصی خودمان را بهمراه دو همسایه مشارکت در ساخت دادیم بعد از اتمام دو پارکینگ به ما رسید یکی از پارکینگ ها پشت پارکینگ مزاحم قرار دارد و پارکینگ نامرغوبی هست اما پارکینگ دوم که به ما اختصاص داده اند برای تلافی پارکینگ اول پارکینگ مرغوب میباشد و میتوان یک ماشین دیگر در جلوی آن قرار داد شرکا و سازنده میخواهند حق استفاده از قسمت جلوی پارکینگ دوم رو به من بدهند سوال من این است من چه قرادادی رو بنویسیم که خریداران بعدی نتوانند اعتراض کنند و این حق برای من محفوظ باشد

  • با سلام . کلیه حقوق متعلق به ملک و محل هر پارکینگ با توجه به نقشه های مورد تایید شهرداری ضمن توافق مکتوب مابین طرفین ، باید در صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت نیز منعکس شود تا جایی برای اعتراض در آینده نماند .

 3. حامد گفت:

  با سلام و احترام
  اینجانب ملکی را بدون پارکینگ و انباری خریداری نمودم و میخواهم از مالک دیگری انباری و پارکینگ ایشان را خریداری و به سند خودم اضافه نمایم. لازم به ذکر است سند با توجه به دریافت وام بانکی در رهن بانک است. ایا این موضوع امکان دارد؟ در صورت امکان میبایست چه اقداماتی انجام دهم و به کجا مراجعه نمایم؟ ایا هزینه های جانبی برای ادارات خاصی مثل مالیات و .. باید واریز نمایم؟

  • با سلام . باید به اداره ثبت منطقه خود مراجعه و در صورت تایید و موافقت با این درخواست ، توافق نامه یا صلح محضری در دفترخانه تنظیم و همراه با سایر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت تحویل نمایید تا سند مالکیت جدید صادر شود . هزینه ها جزیی است و میزان دقیق آن را در ابتدا از اداره ثبت و دفترخانه استعلام نمایید .
   موفق باشید .

 4. محمد حسین مردی گفت:

  با سلام و احترام
  اینجانب یک واحد آپارتمان پیش فروش خریده بودم که دو ماه پیش تحویل گرفتم -ملک به صورت مشارکت در ساخت بود که سازنده ۳ واحد به صاحب زمین داده و ۳ واحد رو فروخته
  سازنده ادعا میکنه که جانمایی پارکینگ ها دست خودشه و هر پارکینگی رو که دوس داشته باشم به صاحب زمین میخوام بدم (پارکینگ های مرغوب از لحاظ تردد)
  میخواستم ببینم ایشون میتونه همچین کاری بکنه؟ اصلا جانمایی و تعیین اینکه کدوم پارکینگ به کدوم واحد تعلق داره چه جوریه؟
  با تشکر

 5. حمید رضا ترکاشوند گفت:

  باسلام وعرض ادب
  ایا هیئت مدیره میتواند در فضای که محل پارکینگ یکواحد در ساختمان است ودر سند هم قید شده ولی بدلیل اینکه در سند یازده متر قید گردیده وفضای پارکینگ بزرگتر از متراژ سند میباشد ،فضای اضافی را نرده کشی نماید

 6. امیر گفت:

  با سلام بنده آپارتمانی رو خریداری کردم که دارای ۱۱ متر مربع (۲٫۲*۵) قید شده در سند میباشد اما جای پارک بنده در مجاور ۲ پارکینگ دیگر یعنی ۳ ماشین کنار هم میباشد و با اندازه گیری که کردم عرض پارکینگ ها کمتر از ۶٫۶ میباشد و هیچ گونه امکان پارک ۳ ماشین همزمان نمیباشد یعنی دیگه درب ماشین ها باز نمیشود، حالا تکلیف این ۳ واحد با در دست داشتن پارکینگ سندی چیست چون عملا جای پارک برای دو ماشین است؟؟؟

  • با سلام وقت به خیر ، باید به شهرداری منطقه مراجعه و نقشه های تایید شده پارکینگ را ملاحظه و بررسی بفرمایید . یک نسخه نیز معمولا ضمیمه صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت باید داشته باشید . هر چه در نقشه ها تقسیم بندی و تایید شده بود ملاک عمل قانونی است . اگر کمتر از ۶٫۶۰ متر برای سه پارکینگ بود از مسئول شهرسازی علت صدور تاییدیه را جویا شوید .

 7. م گفت:

  باسلام خسته نباشید خونه ما دو طبقه مشترک هست در سند ۳۸متر پارکینگ اختصاصی قید شده و ما میتونیم توی پارکینگ اختصاصیمون یه اتاق درست کنیم ؟ایا احتیاج به اجازه مالک طبقه ۲داره؟یا مجوز شهرداری؟درصورتی ک مالک طبقه دو میگه حق ندارید بدون مجوز شهرداری بسازید،پارکینگ ما بهیچ عنوان محل رفت و امد نیست ،اگه بسازیم ایشون میتونن از ما شکایت کنن؟

 8. محمد گردانی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  برای ساخت یک انباری در قسمت پارکینگ اختصاصی خودم چه مراحل قانونی باید طی بشه؟
  میخواهم قانونی همه مراحل رو اقدام کنم که به سندم امکان اضافه شدن داشته باشد
  سپاسگزارم

  • با سلام ، از شهرداری منطقه خود شرایط را استعلام نمایید تا در صورت بلامانع بودن و عدم مزاحمت برای سایر مالکین مجوز صادر شود و سپس از طریق اداره ثبت درخواست انعکاس در سند مالکیت نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *