تعرفه کارشناسی

۵٫۰ ۰۳ تعرفه حق الزحمه  و هزینه خدمات ارزیابی  کارشناسان رسمی دادگستری   تعرفه قانونی حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون … ادامه خواندن تعرفه کارشناسی