تعرفه کارشناسی

تعرفه کارشناسی۵ (۱۰۰%) ۳ votes تعرفه حق الزحمه  و هزینه خدمات ارزیابی  کارشناسان رسمی دادگستری   تعرفه قانونی حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده … ادامه خواندن تعرفه کارشناسی