تعرفه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ :

شرح کامل تعرفه مصوب سال ۹۸ حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری طبق ذیل به اطلاع می رسد . لازم به ذکر است در این دفتر هیچ … ادامه خواندن تعرفه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ :